کشمش چیست؟


کشمش

کشمش، طی فرآیندی از خشک شدن انگور به روش های مختلف بدست می آید که قرن ها پیش به وجود آمده است. کشمش در ایران و مصر در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، تولید شده بود.

خواص کشمش بسیار زیاد است که با توجه قیمت آن می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای قند باشد و همچنین در برنامه غذایی روزانه قرار بگیرد.